U wilt zich kunnen richten op uw corebusiness, wij ontzorgen u als opdrachtgever. Wij volgen nauwlettend de nieuwe behoeftes van de klant en spelen daarop in . Onze acht facilitaire pijlers bepalen hoe wij ons concept bij u overbrengen.

Ontzorgen

U heeft als opdrachtgever slechts te maken met één partner. Dagelijkse beslommeringen zijn niet uw zorg, het bepalen van de gewenste prijs/kwaliteitsverhouding is uw enige taak.

Slechts één facilitair meldpunt maakt dat uw eigen organisatie zich optimaal en efficiënt kan richten op haar corebusiness.

Flexibiliteit

Als gevolg van de inzet van allround opgeleid personeel is altijd de dienst en het product aanwezig op de juiste tijd, op de juiste plaats.

Maatwerk: Als gevolg van volledig beheer en uitvoering in één hand, zijn wij in staat om de integrale facilitaire kosten te laten meebewegen met uw actuele behoefte/situatie.

Prijs

Als gevolg van verantwoorde multitasking zijn wij in staat grote synergievoordelen te behalen. De integrale aanpak zorgt voor een optimaal efficiënte inzet van medewerkers.

Door de objectieve kwaliteitsmonitoring in combinatie met de grote mate van flexibiliteit kunt u reële en bewuste financiële keuzes maken.

Continuïteit

Door de multitasking principes ontstaat een sterke binding met de medewerkers. Het resultaat is een laag verloop onder de medewerker en een minimaal verzuim.

Als gevolg van een volledige invulling vanuit het eigen facilitaire “team”wordt nauwelijks gebruik gemaakt van extern ingehuurd personeel

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Door nauwe samenwerking met gemeenten en sociale organisaties hebben wij vertrouwen in de voordelen van re-integratie en inzet van mensen met een arbeidshandicap.

FirstServiceOne zoekt een blijvend goede balans tussen People, Planet en Profit.

Medewerkers

FirstServiceOne gelooft in een langdurige samenwerking. Door onze medewerkers de ruimte en mogelijkheden te bieden om zich te ontplooien en te ontwikkelen ontstaat een duurzame relatie. Onze medewerkers maken deel uit van het volledige “team”en profileren zich als gastheer/gastdame.

Door de integrale benadering ontstaat bij onze medewerkers een integraal verantwoordelijkheidsgevoel, in plaats van een verantwoordelijkheid voor hun eigen specifieke taak. FirstServiceOne bewaakt hierbij echter wel de noodzakelijke balans tussen generalisten waar mogelijk en specialisten waarnoodzakelijk.

Transparantie

Alle facilitaire kosten en geleverde kwaliteit worden in een FMIS vastgelegd en periodiek aan u gepresenteerd. De kwaliteit wordt zo geborgd en u kunt te allen tijde het serviceniveau aanpassen aan uw actuele behoefte.

Veiligheid

Als gevolg van de volledig integrale en allround benadering wordt het aantal externe (schijn)specialisten dat zich in uw gebouw begeeft tot een minimum beperkt.

FirstServiceOne draagt zorg voor het volledige beheer op het gebied van bedrijfshulpverlening, RI&E, toegangscontrolesystemen, aanwezigheidsregistraties enz. 

 

 woord-en-tekst tw woord-en-tekst li woord-en-tekst fb