Bedrijfshulpverlening

In Nederland gebeuren jaarlijks minstens 300.000 arbeidsongevallen, waarbij EHBO of hulpverlening nodig is. In 3000 gevallen is opname in een ziekenhuis noodzakelijk en in 1700 gevallen heeft het ongeluk blijvende arbeidsongeschiktheid tot gevolg.

Onder bedrijfshulpverlening (BHV) verstaat men het planmatig, snel en effectief voorkomen en bestrijden van de gevolgen van ongevallen, schade of brand. Ongewenste gebeurtenissen kunnen soms leiden tot ernstig letsel of de dood van werknemers of derden. Bedrijfshulpverleners (BHV-ers) bieden hulp in de periode tussen het tijdstip van een ongeval of brand en het arriveren van de professionele hulpverleners van de brandweer, politie of ambulance. Ook zorgt de BHV-organisatie voor alarmering van de professionele hulpverlening en het begeleiden en assisteren ervan.

FirstServiceOne biedt haar klanten verregaande ondersteuning op alle voorkomende onderwerpen op gebied van BHV. Wij kunnen voor u de totale BHV-organisatie voor u verzorgen, van het opzetten van een BHV-team, het schrijven van handboek veiligheid tot en met organiseren van ontruimingsoefeningen. woord-en-tekst tw woord-en-tekst li woord-en-tekst fb